Trước giờ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp không thoát khỏi án phạt

30/01/2014 07:03 Hoàng Lực
(GDVN) - Vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhiều doanh nghiệp đã bị UBCKNN ra quyết định xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Theo đó trên trang chủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong những ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ 2013 vẫn có thêm nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Riêng trong ngày 25/12 (âm lịch) UBCKNN đã ra 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Than Hà Tu; Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Sông Đà 8. Một cá nhân bị UBCKNN xử phạt là bà Đỗ Thị Giáp (Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

Gần tết do vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhiều doanh nghiệp đã bị UBCKNN ra quyết định xử phạt hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng (ảnh minh họa: nguồn Tuổi trẻ)

Cụ thể Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 8 với số tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Sông Đà 8 đã công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2011, Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012 và không thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, 2012.

Tương tự UBCKNN ban hành Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Than Hà Tu (Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh) với số tiền phạt 60 triệu đồng.

Công ty Than Hà Tu bị phạt do không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty về Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2012, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính Quý I và Quý III/2013, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2013.

Trong khi đó do cho vay trái quy định của pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khóa Quốc tế Việt Nam bị UBCKNN phạt 125 triệu đồng theo Quyết định số 52/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Riêng với một cá nhân là bà Đỗ Thị Giáp (Vĩnh Phúc) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC). UBCKNN đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng với bà Giáp.

Tiếp đó ngày 27/12 (âm lịch) ngày làm việc cuối cùng năm Quý Tỵ vẫn có thêm 1 doanh nghiệp bị phạt đó là Cổ phần Than Mông Dương (Cẩm Phả - Quảng Ninh).

Doanh nghiệp này bị phạt 60 triệu do công bố thông tin không kịp thời theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý IV/2010, Báo cáo thường niên năm 2010, Báo cáo tài chính Quý I/2011, Báo cáo tài chính Quý II/2011, Báo cáo tài chính Quý IV/2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính Quý I/2012, Báo cáo tài chính Quý II/2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/6/2012, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Trang thông tin điện tử của Công ty chưa có chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông và không thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính các Quý I, II, IV năm 2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý IV/2011, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý I, II, III, IV năm 2012, Báo cáo tài chính bán niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I/2012, Báo cáo tài chính Quý I/2013./.

Hoàng Lực