Trương Đình Anh từ nhiệm, ông Trương Gia Bình làm Tổng giám đốc FPT

26/09/2012 18:34 Theo TTVN
Ông Trương Đình Anh từ nhiệm là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT.

Theo tin từ Tập đoàn FPT, ngày 26/9/2012, ông Trương Đình Anh đã xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc FPT.

Ông Bình đã giữ chức vụ TGĐ của FPT trong 21 năm từ năm 1988 đến 2009.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã thông qua nghị quyết số 01.09-2012/NQ-HĐQT/ FPT về việc  miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trương Đình Anh và bổ nhiệm ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT tạm thời kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc FPT từ ngày 26/9/2012.

Lý do ông Trương Đình Anh nêu trong đơn xin từ nhiệm là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT. HĐQT FPT đánh giá ông Trương Đình Anh là một lãnh đạo giỏi, có nhiều cống hiến cho Tập đoàn và việc ông xin từ nhiệm là đáng tiếc.

Ông Trương Đình Anh sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị FPT và Hội đồng sáng lập FPT. Ở các công ty thành viên như FPT Retail, FPT Telecom, FPT Online, ông Trương Đình Anh vẫn là thành viên Hội đồng Quản trị và cố vấn cấp cao.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) FPT Trương Gia Bình sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 26/09/2012 cho đến khi việc ông Trương Gia Bình kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc được Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT phê chuẩn, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2013.

Ông Trương Đình Anh từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành với HĐQT FPT.

Tháng 2/2011, ông Trương Đình Anh tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc FPT từ người tiền nhiệm Nguyễn Thành Nam. Như vậy, ông Trương Đình Anh giữ chức vụ này trong 18 tháng.

Ông Nguyễn Thành Nam cũng chưa chức Tổng giám đốc FPT trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2011).

Từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9, ông Đình Anh đã xin nghỉ phép để "giải quyết công việc gia đình và sức khỏe cá nhân".

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Theo TTVN