Từ 16/3, giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

13/03/2015 08:42 QUÁCH HOÀNG
(GDVN) - Theo biểu giá bán lẻ điện mới, giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là 2.587 đồng/Kwh, giá điện kinh doanh cao nhất có thể lên tới gần 4.000 đồng/Kwh.

Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành biểu giá chi tiết giá bán điện được áp dụng từ ngày 16/3 tới. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/KWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng); tăng 7,5% so với thời điểm tháng 8/2013.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được chia làm 6 bậc. Bậc 1 từ 0-50kWh, giá bán lẻ điện là 1.484 đồng/kWh; Bậc 2 từ 51-100kWh, giá bán lẻ là 1.533 đồng/kWh; Bậc 3 từ 101 đến 200kWh, giá bán lẻ điện là 1.786 đồng/kWh; Bậc 4 từ 201-300kWh, giá bán lẻ là 2.242 đồng/kWh; 

Bậc 5 từ 301-400kWh, giá bán là 2.503 đồng/kWh; Và bậc 6, từ kWh thứ 401 trở lên, giá bán lẻ điện sinh hoạt là 2.587 đồng/kWh.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt năm 2015.

Như vậy, so với biểu giá điện cũ có hiệu lực hết ngày 15/3/2015, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc. Tuy nhiên, ở mức tiêu thụ thấp nhất (bậc 1), mức chênh là gần 100 đồng/kWh, và ở mức tiêu thụ cao nhất (bậc 6), giá mỗi kWh chênh lệch gần 200 đồng/kWh.

Đối với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp 110 kV trở lên: Giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.459 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110kV: Giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh; Giờ cao điểm  là 2.556 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV: Giờ bình thường là 1.453 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 934 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.637 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp dưới 6 kV: Giờ bình thường là 1.518 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 983 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.735 đồng/kWh

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp: Đối với bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông: Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.460 đồng/kWh; Cấp điện áp dưới 6 kV là 1.577 đồng/kWh.

Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp: Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.606 đồng/kWh; Cấp điện áp dưới 6kV là 1.671 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh: Cấp điện áp từ 22 kV trở lên: Giờ bình thường là 2.125 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 1.185 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 3.699 đồng/kWh.

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV: Giờ bình thường là 2.287 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 1.347 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 3829 đồng/kWh

Cấp điện áp dưới 6 kV: Giờ bình thường là 2.320 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 1.412 đồng kWh; Giờ cao điểm là 3.991 đồng/kWh.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cả nước có khoảng 22 triệu hộ khách hàng sử dụng điện. Trong đó, tập trung chủ yếu ở mức tiêu thụ cao với giá tăng trung bình trên mức bình quân 7,5%. Với nhóm đối tượng tiêu thụ ít nhất, chi phí tăng thêm chỉ vào khoảng 4.800 đồng/tháng. 

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, trong khi sức ép chi phí đầu vào đối với doanh nghiệp sản xuất vừa mới giãn ra chưa được bao lâu thì việc giá điện tăng sẽ gây ra áp lực lớn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, những thuận lợi mà doanh nghiệp được hưởng trước đó có thể sẽ bị triệt tiêu.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá điện lần này đảm bảo các yêu cầu EVN không bị lỗ (nếu không điều chỉnh, năm 2015, EVN sẽ lỗ khoảng 12.000 tỉ đồng); dành một phần để giảm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá các năm trước để lại (hiện còn khoảng 8.000 tỉ đồng). Việc tăng giá điện cũng phải đảm bảo cho nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP 6,2%, và bảo đảm kiểm soát lạm phát khoảng 5%.

QUÁCH HOÀNG