Từ 20/4, 50 sản phẩm sữa sẽ giảm giá 0,4% - 4%

15/04/2015 16:18 Ngọc Quang
(GDVN) - Kết quả thực hiện kê khai lại giá, có 50 sản phẩm kê khai giảm giá; mức giảm từ 0,4% - 4%. Các mức giá mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Theo Thông báo số 396/TB-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính, đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có 5 Công ty phải thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính gồm: Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến -  nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam.

Dự kiến từ 20/4, có 50 sản phẩm sữa giảm giá từ 0,4% - 4%. ảnh: TNO.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác thực hiện kê khai giá tại địa phương theo danh sách do UBND các tỉnh, thành phố công bố.

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 90/QLG-NLTS ngày 25/3/2015 của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), các công ty thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính đã rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm dưới 24 tháng tuổi theo quy định tại Nghị định số100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo; đồng thời đã thực hiện kê khai lại giá.

Kết quả thực hiện kê khai lại giá, có 50 sản phẩm kê khai giảm giá; mức giảm từ 0,4% - 4%. Các mức giá mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Ngọc Quang