Ủy ban chứng khoán phạt liên tiếp nhiều ông lớn vì báo cáo không trung thực

25/08/2017 09:48 Như Hải
(GDVN) - Chỉ trong thời gian ngắn, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã phạt ba công ty lớn, trong đó có Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Ngày 23/8/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật 

Chỉ khi nào minh bạch thông tin thì thị trường chứng khoán mới thực sự ổn định (ảnh minh họa - nguồn tapchitaichinh).

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2015, Báo cáo thường niên năm 2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán 450 nghìn cổ phần vốn đầu tư của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty cổ phần Vật tư và Xây dựng Hà Nội, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu).

Trước đó, ngày 18/8/2017, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng (Tổ 7, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Vụ ông Trầm Bê bị bắt: Sacombank khẳng định không bị ảnh hưởng

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính thành thật hối lỗi theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu:

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015;

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015).

Ngày 17/8/2017, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (Địa chỉ: Lô 17 đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai), cụ thể như sau:

Công khai doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (tại báo cáo tài chính năm 2015 và năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến (DID) ghi nhận các khoản phải thu, phải trả giữa DID và người có liên quan của người nội bộ (Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế giới nhà là người có liên quan của ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của DID).

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016 và năm 2016, DID không trình bày các giao dịch giữa DID và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế giới nhà).

Như Hải