Vì sao Bộ Tài chính yêu cầu không tăng giá xăng dầu?

02/01/2014 07:18 Hồng Anh (Nguồn MOF)
(GDVN) - Để góp phần bình ổn giá cuối năm, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá xăng dầu.

Ngày 31/12, Bộ Tài chính đã có công văn số 18327/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, với giá bình quân thế giới 30 ngày, sau khi nộp các thuế, phí theo quy định, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối bị lỗ 586 đồng /lít xăng A92 và lỗ 426 đồng/lít dầu diezel 0,05S. Mặt hàng dầu hỏa bị lỗ nặng nhất với 1.219 đồng/lít trong khi dầu madút bị lỗ 237 đồng/kg.

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 1/12/2013 đến ngày 30/12/2013 các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.


Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, để thực hiện chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; Thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; Để góp phần bình ổn giá cuối năm, yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa.

Đồng thời, Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu cụ thể: Mặt hàng xăng: sử dụng Quỹ Bình ổn giá 250 đồng/lít; Mặt hàng dầu điêzen: sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 190 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 890 đồng/lít). Mặt hàng dầu madut: sử dụng Quỹ Bình ổn giá 240 đồng/kg./.

Hồng Anh (Nguồn MOF)