Vì sao khó khởi tố doanh nghiệp chây ì nợ bảo hiểm xã hội?

27/03/2019 06:00 Vũ Phương
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhiều doanh nghiệp còn tìm cách đối phó, chây ì trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thông tin trên được ông Mai Đức Thắng, Phó Trưởng Ban thu - Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ với báo chí trong hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 3/2019.

Ông Mai Đức Thắng cho biết, tính đến hết tháng 02/2019, tổng số nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ bảo hiểm xã hội như tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn. Một số đơn vị có ý thức chấp hành chưa tốt quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Số lượng đơn vị phá sản, giải thể, mất tích và chủ bỏ trốn còn cao.

Một số đơn vị còn tìm cách đối phó, trốn tránh, chiếm dụng tiền đóng của người lao động sử dụng vào mục đích khác.

Ông Mai Đức Thắng cho biết, để giảm thiểu số nợ và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động khi có phát sinh, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã áp dụng nhiều giải pháp.

Chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố xác định nguyên nhân nợ đối với từng đơn vị để có giải pháp phù hợp: yêu cầu cán bộ bám sát đơn vị đôn đốc đóng nộp đầy đủ. Thanh tra tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 3 tháng trở lên mà phần mềm thu đã tự động cảnh báo.

Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Lao động, Liên đoàn,....) cùng cấp nhằm mục đích báo cáo, làm căn cứ xử lý hình sự sau này.

Trường hợp đơn vị cố tình trốn đóng, kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc hướng dẫn người lao động tố giác hành vi vi phạm trong việc đóng với cơ quan công an để xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

Ông Mai Đức Thắng - Phó Trưởng ban thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp cố tình chây ì nợ bảo hiểm xã hội. Ảnh: Vũ Phương.  

Trả lời câu hỏi của phóng viên đến nay ngành bảo hiểm đã chuyển bao nhiêu doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sang cơ quan công an.

Ông Mai Đức Thắng cho biết: “Luật hình sự có hiệu lực, về phía bảo hiểm xã hội tích cực chỉ đạo các tỉnh triển khai nội dung này.

Trong quý 1 năm 2018 đã có 23 tỉnh thành phố chuyển hồ sơ sang 162 doanh nghiệp. Tính đến quý 1 năm nay chưa xử được vụ nào. 

Về phía khách quan, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với tòa, viện để ban hành văn bản hướng dẫn các quy trình, thủ tục hồ sơ để xử lý hình sự.

Tuy nhiên, quy trình hiện nay chưa thống nhất, thành phần hồ sơ cũng chưa thống nhất nên việc xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội còn khó khăn”.

Cũng theo ông Mai Đức Thắng, đến nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển một số hồ sơ của các đơn vị nợ lớn kéo dài sang cơ quan công an để xử lý theo trình tự của pháp luật. Ví dụ: bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển của 1 hồ sơ, bảo hiểm xã hội Hà Nội đã chuyển 9 hồ sơ của các đơn vị nợ kéo dài sang cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Phương