Vietinbank cắt giảm 45% quỹ lương, thưởng

14/09/2012 13:48 Theo TTVN
Tổng quỹ lương của Vietinbank giảm 1.530 tỷ đồng từ 3.381 tỷ xuống 1.851 tỷ đồng. Dù giảm được hơn 1.500 tỷ quỹ lương nhưng lợi nhuận của ngân hàng này vẫn giảm hơn 1.100 tỷ (-28%) so với nửa đầu năm ngoái.

Việc lương thưởng của nhân viên phụ thuộc vào chính sách đãi ngộ cũng như phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng ngân hàng.

Theo thống kê, chỉ có 2 ngân hàng giảm quỹ lương chi cho nhân viên: Vietinbank giảm 45% và Vietcombank giảm 7%.Tổng quỹ lương của Vietinbank giảm 1.530 tỷ đồng từ 3.381 tỷ xuống 1.851 tỷ đồng. Dù giảm được hơn 1.500 tỷ quỹ lương nhưng lợi nhuận của ngân hàng này vẫn giảm hơn 1.100 tỷ (-28%) so với nửa đầu năm ngoái. Nhiều nhân viên Vietinbank cho biết lương, thưởng... đã bị giảm mạnh so với năm ngoái.
 
Vietinbank tuyển thêm không đáng kể trong nửa đầu năm nay.
 
Lợi nhuận của Vietcombank cũng giảm gần 300 tỷ (-9%) và ngân hàng này giảm 110 tỷ đồng quỹ lương (-7%).

Lợi nhuận giảm thì lương thưởng giảm là điều bình thường. Tuy nhiên, có một số ngân hàng dù lợi nhuận giảm nhưng vẫn tăng mạnh chi cho nhân viên do số lượng nhân viên tăng mạnh như Liên Việt, Kiên Long, Navibank và BaoViet Bank.

Là ngân hàng có lợi nhuận giảm mạnh nhất (-38%) nhưng chi cho nhân viên của LPB đã tăng tới 147%. Tại thời điểm cuối tháng 6 năm nay, nhân viên của LPB tăng hơn 600 người so với cùng kỳ năm trước.
Chi phí lương và lợi nhuận của một số ngân hàng (hn): số liệu hợp nhất của ngân hàng mẹ và các công ty con

Là ngân hàng tuyển dụng mạnh nhất, quỹ lương của ACB đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 605 tỷ lên 999 tỷ đồng. Lợi nhuận của ACB cũng tăng 25% lên 2.115 tỷ đồng.

Quỹ lương của Sacombank và Techcombank tăng lần lượt là 38% và 45%. Đáng chú ý Techcombank là ngân hàng duy nhất có lượng nhân viên giảm.

Thông thường các ngân hàng chỉ công bố mức thu nhập bình quân của nhân viên trong báo cáo cuối năm. Chỉ có Ngân hàng Quân đội công bố mức 15,84 triệu đồng/người/tháng và Kiên Long công bố mức 12,75 triệu đồng/người/tháng.

Tạm tính dựa trên số lượng nhân viên cuối kỳ thì ACB và VCB có mức thu nhập cao nhất, trên 17 triệu đồng/tháng, TCB và Vietinbank trên 16 triệu…

Con số thực tế có thể cao hơn vì con số nhân viên trung bình sẽ thấp hơn số nhân viên cuối kỳ (do tuyển thêm). Ngoài ra, trong nửa đầu năm, ngân hàng còn chi trả thưởng Tết âm lịch; vì vậy mà thu nhập bình quân nửa đầu năm thường con hơn nửa cuối năm.

Năm ngoái, mức thu nhập bình quân của Vietinbank cao nhất khối ngân hàng, đạt 21,6 triệu đồng/người/tháng. Các ngân hàng có mức thu nhập cao khác là Vietcombank, Eximbank, MDBank, Quân đội…
Theo TTVN