VietinBank dẫn đầu hiệu quả kinh doanh trong ngành ngân hàng

17/11/2011 11:21
(GDVN) – Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ quý III/2011 cho thấy, VietinBank đang dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh trong ngành ngân hàng.
Theo đó, tính đến hết quý III/2011, tổng tài sản của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank/CTG) đạt 414.038 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2010 và tăng 5% so với thời điểm 30/6; Dư nợ cho vay là 268.021 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2010 và tăng 4% so với thời điểm 30/6; Lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.540 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2010.

So với chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra cho năm 2011, tổng tài sản của VietinBank đạt 93% và lợi nhuận trước thuế đã vượt 8%. Lợi nhuận sau thuế của VietinBank sau 3 quý đạt 4.128 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2010.
Tính đến hết quý III/2011, tổng tài sản của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank/CTG) đạt 414.038 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2010 và tăng 5% so với thời điểm 30/6.

Bên cạnh việc tăng trưởng huy động vốn và tín dụng ở mức cao, VietinBank còn là ngân hàng thành công trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng và giữ nợ xấu luôn ở mức thấp.

Căn cứ vào số liệu công bố, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank tính đến tháng 9 là 1,37%, thấp nhất trong ngành ngân hàng và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành. Các chỉ tiêu khác của VietinBank trong việc đánh giá khả năng thanh toán và hiệu suất sinh lời cũng ở mức khả quan.

Với kết quả hoạt động nói trên, hết quý III/2011, VietinBank được xem là ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2011 của VietinBank sẽ tốt hơn nữa do quản trị điều hành đúng hướng và các giải pháp kinh doanh đang phát huy hiệu quả trong những tháng cuối năm.

P.V