VietinBank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận trước thuế

18/11/2014 07:28 Đất Cảng
(GDVN) - Lợi nhuận lũy kế 9 tháng năm 2014 đạt 5.480 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 621 nghìn tỷ đồng... là những con số cho thấy VietinBank vẫn vững bước phát triển.

Vừa qua, VietinBank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2014, hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt có sự cải thiện rõ rệt trong quý III/2014.

Tính đến ngày 30/9/2014, các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau: Tổng tài sản đạt 621 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với 31/12/2013, đạt 97% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2014. Nguồn vốn huy động đạt 555 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với đầu năm 2014. Dư nợ tín dụng tăng gần 7% so đầu năm 2014. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 5.480 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Đồng thời, VietinBank đã thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, tăng cường công tác quản lý và thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tại 30/9/2014 là 1,42%.

Vốn chủ sở hữu VietinBank đạt gần 55 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 37,2 nghìn tỷ đồng. VietinBank hiện vẫn là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó VietinBank còn có cơ cấu cổ đông đa dạng, tiềm lực tài chính mạnh với sự tham gia của 2 đối tác chiến lược nước ngoài là Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) và IFC đã nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro cũng như uy tín, vị thế, thương hiệu, dịch vụ ngân hàng, quản trị nguồn nhân lực, công nghệ… trên thị trường.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã chủ động tiết giảm mạnh chi phí, liên tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt VietinBank đã dành khối lượng vốn lớn hàng trăm nghìn tỷ đồng để cho vay với lãi suất ưu đãi khu vực kinh tế Chính phủ khuyến khích như: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

VietinBank tích cực thu xếp vốn cho vay với lãi suất thấp giải ngân các Dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành kinh tế mũi nhọn như: Điện, dầu khí, than và khoáng sản, xi măng, xăng dầu, cao su, thép, phân bón… Thực tế, các chương trình tín dụng của VietinBank đã nhận được ý kiến phản hồi tích cực, được đánh giá cao về kết quả triển khai từ phía cộng đồng các doanh nghiệp trong thời gian qua.

Với những kết quả khả quan nói trên, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí chủ đạo, chủ lực trong nền kinh tế và là ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Đất Cảng