Vietjet Air bị giám sát đặc biệt trong 1 tháng

27/06/2014 14:53 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chương trình giám sát đặc biệt (GSĐB) với Vietjet Air từ ngày 26/6 đến 26/7/2014.

Nội dung giám sát đặc biệt của Cục Hàng không Việt Nam đối với Vietjet Air bao gồm 4 hạng mục: giám sát tổ chức và hệ thống tài liệu; giám sát thực địa; giám sát trên chuyến bay và giám sát công tác kiểm soát, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở chính của Vietjet Air.

Thứ nhất, về việc giám sát tổ chức và hệ thống tài liệu, Cục Hàng không Việt Nam sẽ rà soát cơ cấu tổ chức, hệ thống, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động; rà soát toàn bộ hệ thống tài liệu khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện; rà soát toàn bộ các hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác, bảo dưỡng, điều phối bay, phục vụ mặt đất, huấn luyện đào tạo; rà soát toàn toàn bộ hệ thống tài liệu hướng dẫn, quy trình phục vụ công tác bảo dưỡng, khai thác và điều hành.

Trong nội dung giám sát thực địa, Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát việc thực hiện toàn bộ các quy trình khai thác tại các sân bay khởi hành/đến của Vietjet Air theo quy trình khai thác; giám sát hoạt động khai thác của tàu bay tại sân đối với từng chuyến bay.

Cục hàng không giám sát an toàn bay đối với Vietjet Air trong 1 tháng.

Đối với nội dung giám sát trên máy bay, Cục Hàng không sẽ giám sát việc thực hiện quy trình khai thác bay của tổ lái; giám sát an toàn  khoang khách.

Về giám sát công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở, thực hiện giám sát quy trình xây dựng, bổ sung, sửa đổi các tài liệu trước khi trình Cục Hàng không phê chuẩn, chấp thuận; giám sát việc tổ chức thực hiện các khuyến cáo của Cục Hàng không; giám sát công tác đánh giá chất lượng nội bộ; giám sát năng lực tài chính trong công tác đảm bảo an toàn khai thác máy bay của Vietjet Air.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sẽ huy động 10 nhân viên thuộc phòng Tiêu chuẩn An toàn bay và Phòng quản lý hoạt động bay cùng 18 người thuộc các Cảng vụ Hàng không khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. 

Bên cạnh đó sẽ có đại diện trưởng của cảng vụ tại các sân bay địa phương tham gia giám sát.

Cục Hàng không yêu cầu các giám sát viên có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng ngày đến phòng Tiêu chuẩn an toàn bay qua thư điện tử vào 16g30 hàng ngày. Trưởng phòng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo nội dung kiểm tra trong ngày tới lãnh Cục Hàng không vào 17g hàng ngày.

Kết thúc giai đoạn giám sát, các giám sát viên sẽ tổng hợp, báo cáo về phòng Tiêu chuẩn An toàn bay của Cục Hàng không để tổng hợp báo cáo lãnh đạo cục xem xét, đánh giá năng lực đảm bảo an toàn bay của Giám sát đặc biệt .

Dự kiến thời gian giám sát bắt đầu từ 26/6 - 26/7/2014.

Động thái trên của Cục Hàng không được đưa ra sau khi Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận Cục này cần tăng cường giám sát với Vietjet Air sau sự cố chở hành khách đi Đà Lạt nhưng lại đáp xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 19/6 vừa qua.

NHẤT NGÔN