Vietjet đặt mục tiêu doanh thu 42.018 tỷ đồng năm 2017

21/04/2017 06:57 Mai Anh
(GDVN) - Đây là nội dung được 100% cổ đông Công ty cổ phần Hàng không Vietjet thông quan tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 – 2017 diễn ra ngày 20/4/2017

Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2016, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ảnh nguồn Vietjet.

Theo đó báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 trình đại hội cho thấy đây là năm công ty đạt được nhiều thành công.

Cụ thể, năm 2016 Vietjet thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực.

Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực.

Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng, tăng trưởng 38.6% và 113.2% so với năm 2015, hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 9.586 đồng.

Lãnh đạo Vietjet Air thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 trình đại hội - ảnh nguồn Vietjet.

Trong năm 2016, Vietjet nhận thêm 12 tàu máy bay mới, nâng tổng số lên 41 tàu bay bao gồm 30 tàu bay A320 và 11 tàu bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50.9% so với năm 2015, vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa.

Tiếp theo thành công năm 2016, năm 2017 làm năm đầu tiên của kế hoạch 2017 – 2022 với mục tiêu: Tăng trưởng gắn với phát triển bền vững.

Vietjet triển khai chương trình phát triển bền vững, đầu tư cho công tác nâng cao nguồn nhân lực nội bộ, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, gắn kết cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương, phổ cập văn hoá, văn minh hàng không trong hành khách và cộng đồng.

Cổ đông Vietjet tán thành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 trình đại hội - ảnh nguồn Vietjet.

Năm 2017, Vietjet cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

“Vietjet đang trong tâm thế sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới. Tôi tin tưởng rằng có một tương lai tốt đẹp trên không trung và Vietjet luôn nỗ lực để tương lai ấy đến gần hơn”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được 100% cổ đông Vietjet thông qua với mục tiêu:

Thứ nhất, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10/5/2017.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40% nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho cổ đông. 

Thứ hai, đặt mục tiêu doanh thu thuần 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2017  50% bằng tiền và cổ phiếu.

Thứ ba, thông qua chủ trương xin nới room khối ngoại.

Mai Anh