Vietsovpetro đạt mốc 5 triệu giờ lao động an toàn

10/04/2018 10:00 Quế Chi
(GDVN) - Song song với việc thường xuyên huấn luyện, diễn tập, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro còn tiến hành tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn sức khoẻ môi trường.

Với việc nâng cao hiệu quả công việc và ý thức an toàn đối với toàn thể cán bộ công nhân viên, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã luôn đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm mà cấp trên giao phó.

Vietsovpetro diễn tập phòng cháy chữa cháy

Trong những năm gần đây, khối lượng công trình xây dựng và lắp mới, điều hành giàn khoan, tàu dịch vụ thuê cho Vietsovpetro cùng với các nhà thầu, người lao động tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo nhanh nhạy, kịp thời và sâu sát công tác đảm bảo an toàn của ban lãnh đạo, các công trình sản xuất mới của Vietsovpetro đã hoàn thành chất lượng, kịp thời và vượt tiến độ được giao.

Hằng năm, đoàn chuyên viên hai Nhà nước, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Công an (về phòng chống cháy nổ), các đoàn liên ngành... đều tiến hành kiểm tra và đánh giá cao công tác an toàn sức khỏe môi trường tại Vietsovpetro.

Để đạt được những thành tích đó, ngay từ khi mới thành lập, lãnh đạo Vietsovpetro đã luôn quan tâm, chú trọng tới công tác bảo đảm an toàn.

Vietsovpetro đã tổ chức xây dựng danh mục các văn bản pháp quy, tài liệu định mức áp dụng trong lĩnh vực bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Song song với các quy phạm, tiêu chuẩn và các tài liệu hướng dẫn của Nhà nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của mình trong thời gian qua, Vietsovpetro đã soạn thảo và ban hành những tài liệu mang tính đặc thù như:

Quy phạm an toàn trong thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí tại khu vực hoạt động của Vietsovpetro;

Quy phạm an toàn phòng cháy chữa cháy khi thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí của Vietsovpetro;

Chương trình quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí của Vietsovpetro; những quy định cơ bản về công tác bảo hộ lao động của Vietsovpetro…

Diễn tập rời giàn

Toàn bộ các đơn vị của Vietsovpetro đã đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Ngoài ra, một số đơn vị áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Điều này đã giúp công tác quản lý an toàn sức khoẻ môi trường cũng như các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác an toàn sức khoẻ môi trường, hiệu quả trong sản xuất.

Hằng năm, theo kế hoạch được duyệt, Vietsovpetro tổ chức nhiều buổi hội thảo, mời các đơn vị và các nhà thầu để trao đổi một số vấn đề cần phải quan tâm, như:

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, STOP, JSA, công tác quản lý an toàn sức khoẻ môi trường đối với nhà thầu, công tác ứng phó sự cố khẩn cấp, công tác an toàn đối với các công trình dầu khí trên biển.

Các hội thảo này đã trở thành kênh thông tin, trao đổi chính thức giúp cho người lao động có thể nêu lên những hiểu biết của mình, khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất, nguyện vọng… giúp cho lãnh đạo hiểu được thực trạng an toàn tại các cơ sở sản xuất; những khó khăn, hoặc hiểu chưa đúng về các quy định…

Từ đó đưa ra những định hướng, những hướng dẫn giúp cho mọi người hiểu rõ hơn, gần gũi hơn và tham gia tích cực hơn vào công tác an toàn chung của Vietsovpetro.

Về công tác bảo vệ môi trường, trong giai đoạn 2014-2017, Phòng an toàn sức khoẻ môi trường Bộ máy Điều hành đã hoàn thành nhiều hồ sơ, thủ tục pháp lý đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, như:

Đăng ký lại sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, tham gia hoàn thành các báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Đồng thời xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho các dự án thăm dò và phát triển mỏ dầu khí trong hoạt động của Vietsovpetro.

Hằng năm Vietsovpetro đã thực hiện đúng chương trình giám sát môi trường định kỳ đối với các công trình;

Thực hiện tốt các chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường cho các cơ quan chức năng và Tập đoàn;

Đồng thời đóng đầy đủ, kịp thời các loại phí bảo vệ môi trường;

Tổ chức cập nhật và triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường đến người lao động.

Công tác đào tạo an toàn sức khoẻ môi trường cho cán bộ công nhân viên của Vietsovpetro được chú trọng và tăng cường.

Dựa trên các quy định, hướng dẫn của Nhà nước như Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các hướng dẫn đào tạo của Bộ Công Thương và của PVN, Vietsovpetro đã xây dựng chương trình đào tạo an toàn và bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Các lớp đào tạo do Trung tâm An toàn & bảo vệ môi trường và Phòng an toàn sức khoẻ môi trường tiến hành, đảm bảo mọi cán bộ công nhân viên Vietsovpetro đều được qua các lớp đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn sức khoẻ môi trường.

Trong những năm gần đây Vietsovpetro có rất nhiều các nhà thầu thực hiện công tác xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng.

Việc quản lý an toàn sức khoẻ môi trường đối với các nhà thầu được Vietsovpetro chú trọng và quan tâm sát sao.

Cùng với việc ban hành “Quy chế quản lý an toàn sức khoẻ môi trường các nhà thầu VSP-000-ATMT-448”, Vietsovpetro tăng cường công tác giám sát, quản lý để đảm bảo cho các nhà thầu tuân thủ các quy định, quy trình, quy phạm an toàn của Việt Nam và Vietsovpetro.

Hiệu quả của công tác này đã giúp cho công tác quản lý an toàn các nhà thầu có những tiến bộ đáng kể, góp phần hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các công trình do nhà thầu đảm nhận.

Song song với việc thường xuyên huấn luyện, diễn tập, là tiến hành tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn sức khoẻ môi trường.

Mỗi năm Vietsovpetro đều tổ chức thực hiện Tháng An toàn - Vệ sinh lao động, Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy, Ngày Môi trường thế giới, Tháng Phòng chống ma túy một cách hiệu quả, thiết thực.

Nhờ công tác phòng ngừa tích cực và chủ động mà từ ngày thành lập tới nay, Vietsovpetro chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào về cháy nổ, phun trào dầu khí.

Điều kiện lao động của cán bộ công nhân viên tại các công trình sản xuất ngày càng được cải thiện.

Văn hóa an toàn, ý thức an toàn trong lao động cho bản thân của từng người lao động ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, với những thách thức ngày càng nhiều từ thực tế sản xuất như các công trình, thiết bị, máy móc ngày càng cũ, để đảm bảo tốt công tác an toàn sức khoẻ môi trường trong giai đoạn mới Vietsovpetro đang tập trung tiến hành khảo sát tổng thể để có kế hoạch sửa chữa kịp thời các công trình và thay thế thiết bị, máy móc, cơ cấu và hệ thống đảm bảo an toàn cũ;

Cải hoán công trình biển theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo an toàn và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng trên thế giới;

Mở rộng và tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức và văn hóa an toàn, về đào tạo và hoàn thiện nhận thức về an toàn lao động cũng như bảo vệ môi trường cho người lao động của Vietsovpetro;

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm hoạt động trong quản lý an toàn - sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường tại các công ty trong nước và nước ngoài để ứng dụng trong Vietsovpetro.

Đạt được mốc 5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục là một sự cố gắng lớn của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn Vietsovpetro.

Với sự vận hành hiệu quả của Hệ thống an toàn sức khoẻ môi trường, Vietsovpetro tin tưởng sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc giờ công làm việc an toàn cao hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ngày 13/3/2018 vừa qua, Vietsovpetro một lần nữa đạt thành tích 5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn lao động.

Vietsovpetro đã lần lượt vượt qua các cột mốc 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn lao động. 

Các đơn vị thành viên cũng đạt được những cột mốc an toàn như Xí nghiệp Cơ điện 12,5 triệu giờ công an toàn, Xí nghiệp Vận tải biển đạt 7,5 triệu giờ công an toàn, Xí nghiệp Khoan đạt 5 triệu giờ công an toàn liên tục.

Quế Chi