Sau 3 tháng, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 24 nghìn tỷ đồng

03/04/2018 11:20
Quế Chi
(GDVN) - 3 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp ngân sách nhà nước 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch quý I/2018 đề ra.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bước vào thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí.

Đó là giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, duy trì ở mức thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn.

Các sản phẩm chủ lực của PVN phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời; một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Sau 3 tháng, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 24 nghìn tỷ đồng ảnh 1
Giàn khai thác tại mỏ Bạch Hổ.

Ngoài ra, việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường, các mỏ còn lại nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, rủi ro địa chất ngày càng cao... sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu khai thác dầu trong nước cả năm 2018.

Vượt lên trên những khó khăn, thách thức đó, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lao động toàn Tập đoàn, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2018 đặt ra.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch;

Sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch;

Sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 ngàn tấn, vượt 8,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 431,2 ngàn tấn, vượt 9,3% kế hoạch;

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 558 ngàn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Sau 3 tháng, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 24 nghìn tỷ đồng ảnh 2
Công nhân khai thác dầu khí của Vietsovpetro làm việc trên giàn khoan.

Về chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu tài chính của PVN như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn quý I đạt 136,3 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn quý I đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch.

Trong tháng 3/2018, các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra, vượt 1-22% so với kế hoạch tháng.

Tính chung quý I/2018, toàn tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch quý I đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn vượt 12% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước vượt 30% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, mặc dù tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng trong 3 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị thành viên của PVN đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tài chính đề ra.

Một số đơn vị sản xuất như VSP, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVFCCo, PVCFC đều giữ được nhịp độ tốt và đang bám sát kế hoạch được giao.

Toàn bộ các đơn vị của PVN đã và đang tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được tập đoàn phê duyệt/chấp thuận.

Quế Chi