VNA, Jetstar Pacific hủy, điều chỉnh hàng loạt chuyến bay do bão

19/07/2014 11:00 Hồng Anh
(GDVN) - Do ảnh hưởng của bão số 2, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thông báo điều chỉnh lịch bay trong ngày 19/7.

Vietnam Airlines (VNA) vừa có thông báo kế hoạch hủy chuyến và điều chỉnh giờ khai thác trong trên các đường bay đi/đến Hải Phòng trong ngày 19/7.

Theo đó, trên đường bay giữa TP.HCM – Hải Phòng, VNA sẽ hủy 2 chuyến bay (VN1182, VN1183) và điều chỉnh giờ khai thác 4 chuyến: VN7186 (chuyển từ 8h30 thành 12h), VN1186 (chuyển từ 9h55 thành 13h), VN7187 (chuyển từ 11h20 thành 14h50) và VN1187 (chuyển từ 12h45 thành 15h50); 

Trên đường bay giữa Đà Nẵng - Hải Phòng, VNA hủy 2 chuyến bay VN1670, VN1671.

Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyển bay bị hủy giữa Đà Nẵng/TP. HCM – Hải Phòng sẽ được chuyển sang các chuyến bay chiều ngày 19/7 (VN1672, VN1673, VN1186, VN1187, VN7186, VN7187, VN1188, VN1189).

Ngoài ra, Jetstar Pacific (JPA) cũng thông báo ngày 19/7, các chuyến bay đi/đến Hải Phòng được điều chỉnh lùi lại vào buổi chiều. Trong đó:

Trên đường bay giữa TP. HCM - Hải Phòng, JPA điều chỉnh giờ khai thác 3 chuyến bay: BL510 (chuyển từ 10h35 thành 14h), BL516 (chuyển từ 18h55 thành 19h). BL511 (chuyển từ 13h10 thành 16h30);

Trên đường bay giữa TP. HCM - Cam Ranh, JPA cũng điều chỉnh giờ khai thác sớm hơn đối với 2 chuyến: BL638 (chuyển từ 15h45 thành 10h35), BL639 (chuyển từ 17h25 thành 12h20).

Ngoài ra, các chuyến bay BL522, BL523, BL266 và BL267 giữa TP.Hồ Chí Minh – Phú Quốc/Vinh cũng được JPA điều chỉnh lùi 30 phút so với kế hoạch.

Hồng Anh