Xóa tên Ngân hàng Phương Nam từ 1/10

25/09/2015 14:31 Mai Anh
(GDVN) - Từ ngày 1/10/2015, Southern Bank sẽ chính thức sáp nhập vào Sacombank, chính thức xóa tên thương hiệu Southern Bank.

Ngày 14/9/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 1844/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Sacombank sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Southern Bank và cam kết duy trì quyền, nghĩa vụ của khách hàng, đối tác, cổ đông của cả hai Ngân hàng.

Ngân hàng nhà nước cũng đã chấp thuận đề nghị phương án tăng vốn của Sacombank từ hơn 12.425 tỷ đồng lên 18.852 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn điều lệ hiện tại của hai ngân hàng và hơn 2.427 tỷ đồng tăng thêm từ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu.

Nhiều ngay nay khách hàng truy cập vào trang website của Ngân hàng Phương Nam luôn nhận được thông báo với nội dung Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Sacombank (ảnh chụp màn hình).

Sau sáp nhập, Sacombank thuộc Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 563 điểm giao dịch trên toàn quốc và 2 nước Lào, Campuchia; tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Sacombank được tổ chức vào ngày 11/7/2015 đã thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB).

Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, trong đó gồm: 0,0875 cổ phần từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank; 0,080 cổ phần là cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013; 0,120 cổ phần là cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014; 0,0875 cổ phần là thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ; và 0,0125 cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 21/9/2015 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 7168/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Sacombank từ 12.425 tỷ đồng lên mức 18.853 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, Sacombank dự kiến mức lợi nhuận trước thuế trong các năm 2015, 2016, 2017 sẽ đạt lần lượt 1.002 tỷ đồng, 1.132 tỷ đồng, 1.332 tỷ đồng.

Southern Bank thành lập năm 1993. Tính đến ngày 31/12/2014, ngân hàng này có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.

Sacombank được thành lập năm 1991. Tại thời điểm cuối năm 2014, Sacombank có vốn điều lệ hơn 12.425 tỷ đồng.

Việc Southern Bank sáp nhập vào Sacombank là phù hợp với định hướng chung của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước trong chương trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm mang đến cho thị trường những định chế tài chính lớn mạnh, an toàn và chuyên nghiệp hơn.

Mai Anh