"Thành ngữ teen" hài hước

20/10/2011 13:31
Khi kể về việc thực hiện những bức tranh, anh Phong cho biết, về phần hình ảnh, công đoạn vẽ không mất nhiều thời gian, chủ yếu ở khâu xây dựng ý tưởng và phác thảo hình ảnh (chiếm 3/4 thời gian thực hiện của anh). Toàn bộ 120 bức tranh được thực hiện trong khoảng 5 tuần, nếu không tính những chỉnh sửa nhỏ sau khi hoàn thành bản thảo.
io
l
olpo
io
oil