2 công nghệ giúp UAV trở nên nguy hiểm

2 công nghệ giúp UAV trở nên nguy hiểm
Với 2 công nghệ đột phá mới là K-MAX và điện laser, vai trò của UAV sẽ thay đổi nhanh chóng, thay vì chỉ hạn chế ở nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu ngắn hạn.