Giá đất mới, cao nhất 162 triệu đồng/m2

Giá đất mới, cao nhất 162 triệu đồng/m2
(GDVN) - Mức giá tối đa cao nhất đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.