Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
(GDVN) - Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên và có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ.