Nghi án Sao "ăn gian nói dối" chiều cao - cân nặng (P1): Số liệu ảo?

18/04/2012 17:16 Hồng Nhung (Theo QQ)
(GDVN) - Đây là chiều cao và cân nặng mà Sao công bố với báo giới. So với những gì "mắt thấy", cộng đồng fans rộ lên nghi án: đây là những con số "ảo".
Chương Tử Di 164 cm nặng 43 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 
Dương Mịch cao 168 cm và nặng 45 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Châu Tấn, cao 160 và nặng 41kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Phạm Băng Băng cao 168 cm và nặng 52kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Tưởng Cần Cần cao 166 cm và nặng 45 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Huỳnh Thánh Y cao 165 cm và nặng 45 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Lưu Diệc Phi cao 169 cm và nặng 48 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Lý Tiểu Lộ cao 164 và nặng 46 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Đổng Khiết cao 160 và nặng 40 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Lý Băng Băng cao 166 cm và nặng 47 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Triệu Vy cao 166cm và nặng 48 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Trần Hảo cao 166 cm và nặng 50 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Cao Viên Viên cao 167 cm và nặng 42 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Vương Diễm cao 167 cm và nặng 50 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Củng Lợi cao 168 cm và nặng 56 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Lê Tư cao 164 cm và nặng 46 kg.

Xem thêm: Những tấm lưng thon đẹp nhất của Sao Việt. 

Hồng Nhung (Theo QQ)