Năm 2017, Tổng Công ty Khí Việt Nam nộp ngân sách 4.690 tỷ đồng

04/01/2018 11:09
Phong Sơn
(GDVN) - Năm 2017, PV GAS đã thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng do PVN giao kế hoạch năm 2017.

Trong bối cảnh không thuận lợi từ việc giá dầu suy giảm kéo dài, tác động mạnh tới mọi mặt hoạt động, nhưng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng và chỉ tiêu tài chính được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giao.

Năm 2017, PV GAS đã thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng do PVN giao kế hoạch năm 2017.

Cụ thể số lượng thực hiện như sau:

Khí ẩm tiếp nhận: 9,83 tỷ m3, đạt 102% kế hoạch năm;

Khí khô sản xuất và cung cấp: 9,61 tỷ m3, đạt 104% kế hoạch năm;

Condensate sản xuất và cung cấp: 78,7 ngàn tấn, đạt 146% kế hoạch năm;

LPG sản xuất và cung cấp: 1.349,4 ngàn tấn, đạt 129% kế hoạch năm.

Năm 2017, Tổng Công ty Khí Việt Nam nộp ngân sách 4.690 tỷ đồng ảnh 1
Năm 2017, Tổng Công ty Khí Việt Nam nộp ngân sách 4.690 tỷ đồng

Ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đề cao công tác an toàn - chất lượng - môi trường, ấn định - điều độ khí hợp lý, thực hiện chế độ vận hành tối ưu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ, kiểm tra giám sát, giao ban công trường, phát động các phong trào thi đua, chăm lo đời sống người lao động...

Nhờ đó, năm 2017, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 28-68% so với kế hoạch, tăng so với năm 2016 (doanh thu 66.001 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, tăng 9-15% so với thực hiện năm 2016);

Đóng góp trên 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn Tập đoàn; đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 4.690 tỷ đồng (Số liệu năm 2017 sẽ được chính xác sau khi có Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017).

PV GAS là đơn vị nhiều năm liền lọt vào Top các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có uy tín trên sàn chứng khoán, được cổ đông quan tâm và ủng hộ với mức giá cổ phiếu tăng liên tục cả năm.

Tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu cốt lõi của toàn ngành Dầu khí, PV GAS đã nỗ lực vượt bậc để cùng toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt “bão”, về đích thành công năm 2017, đóng góp quan trọng thu ngân sách nhà nước và tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Theo nhận định của PVN, những khó khăn của năm 2017 sẽ tiếp tục hiện diện và sẽ có dấu hiệu khó khăn hơn trong năm 2018.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2018, PVN đã bắt đầu triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ với 2 giải pháp chủ yếu.

Trước nhất là khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp đến là động viên tinh thần và lấy lại niềm tin của cán bộ công nhân viên toàn PVN, từ đó quyết tâm đồng lòng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất.

Phong Sơn