Năm 2019 gần 30.000 lao động không được tham gia bảo hiểm

27/12/2019 21:49
Vũ Phương
(GDVN) - Có đến 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian.

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin kết quả thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế năm 2019. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và việc phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, từ ngày 1/1/2016, cơ quan bảo hiểm xã hội được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ.

Công tác thanh tra kiểm tra của ngành Bảo hiểm xã hội ngày càng được quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người thụ hưởng. Tính đến ngày 30/11/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị.

Năm 2019 gần 30.000 lao động không được tham gia bảo hiểm ảnh 1
Quyền lợi của người lao động tại nhiều doanh nghiệp chưa được đảm bảo. Ảnh: Đỗ Thuyên/Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết quả thanh tra chuyên ngành năm 2019: Phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỷ đồng; 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỷ đồng; tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỷ đồng.

Theo các quy định hiện hành (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Nghị định số 01/2016/NĐ-CP), tổ chức Bảo hiểm xã hội có quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội lại chỉ có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp;

Kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Vũ Phương