Năm 2022, Hải Phòng có 14/19 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao

24/12/2022 08:25
LÃ TIẾN
GDVN- Năm 2022, Hải Phòng có 14/19 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao, đạt tỷ lệ 73,68%; có 5/19 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra.

Kinh tế thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,32% so với cùng kỳ, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, với quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước, thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay) là sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Năm 2022, Hải Phòng có 14/19 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao ảnh 1

Năm 2022, Hải Phòng có 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Hải Phòng đã khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số cải cách hành chính (PAR) lần đầu tiên bứt phá lên vị trí đứng đầu cả nước. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, Hải Phòng tiếp tục lấy Chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng khoảng 12,7% - 13% so với năm 2022, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,02%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,9% - 16,2%; nhóm dịch vụ tăng 9,1% - 9,5%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 10,8%.

GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 8.150 USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 15%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 54,26%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 116.442,134 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 42.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 190.000 tỷ đồng. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 185 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD. Thu hút khách du lịch đạt trên 7,3 triệu lượt khách.

Xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành xây dựng 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2022 chuyển sang và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 35 xã tiếp theo năm 2023.

Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 43%. Thu hút 2,0 đến 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Về các chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,59%. Giải quyết việc làm cho 57.300 lượt người lao động.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 38%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025) là 0,4%.

Các chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn: thu gom đạt 96%, xử lý hợp vệ sinh đạt 75%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 38,3%.

LÃ TIẾN