Năm học 2023- 2024, Hải Dương thiếu gần 1.400 giáo viên

12/07/2023 15:14
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2023-2024, dự kiến các trường công lập tại Hải Dương tăng 85 lớp so với năm học trước nên cần gần 1.400 giáo viên hợp đồng bảo đảm theo quy định.

Tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 12-13/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đề nghị xem xét, quyết định số lượng giao hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh có tổng số 778 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, bao gồm: 246 trường mầm non, 242 trường tiểu học, 239 trường Trung học cơ sở, 11 trường tiểu học và Trung học cơ sở, 40 trường Trung học phổ thông.

Trong đó, có 612 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (thuộc nhóm 4) gồm: 177 trường mầm non, 242 trường tiểu học, 181 trường Trung học cơ sở, 11 trường tiểu học và Trung học cơ sở và 1 trường Trung học phổ thông.

Tổng số biên chế Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã giao năm 2023 là 20.577 giáo viên.

Dự kiến năm học 2023-2024, toàn tỉnh Hải Dương thiếu gần 1.400 giáo viên để bảo đảm định mức quy định (Ảnh: Lã Tiến)

Dự kiến năm học 2023-2024, toàn tỉnh Hải Dương thiếu gần 1.400 giáo viên để bảo đảm định mức quy định (Ảnh: Lã Tiến)

Dự kiến quy mô của các trường mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm học 2023-2024 tăng 85 lớp so với năm học 2022-2023.

Nhu cầu biên chế theo định mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các đơn vị thuộc nhóm 4 là 23.025 người.

Như vậy, số chênh lệch giữa biên chế theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định với biên chế tỉnh đã giao năm 2023 cho các đơn vị thuộc nhóm 4 của năm học 2023-2024 là 23.025 - 20.577 = 2.448 người (tính từ tháng 9/2023).

Theo quy định của Chính phủ và trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề xuất số lượng lao động hợp đồng giao năm 2023 (tính từ đầu năm học là tháng 9/2023) bằng 50% số chênh lệch giữa số lượng biên chế theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định với số lượng biên chế tỉnh đã giao năm 2023.

Như vậy, tổng số giáo viên hợp đồng cần là 1.394 người (từng đơn vị tính tròn lên 1 người nếu tỷ lệ 50% có số thập phân từ 0,5 trở lên), trong đó các trường mầm non là 416 người; các trường tiểu học 357 người; các trường Trung học cơ sở 589 người; các trường liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở 27 người và Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi là 5 người.

Đối với lĩnh vực y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề xuất số lao động hợp đồng giao ngoài chỉ tiêu biên chế đề nghị giao năm 2023 (tính từ tháng 9/2023) là 21 người.

Số lao động hợp đồng này được giao cho 3 đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm 4 gồm: Bệnh viện Phong Chí Linh, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm và thực phẩm; Trung tâm Pháp y.

LÃ TIẾN