Chính thức điều chỉnh lộ trình học phí

Chính thức điều chỉnh lộ trình học phí
GDVN-Nghị định sửa đổi quy định mức trần học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình học phí tại Nghị định 81.