Nghiên cứu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

30/06/2020 06:14
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham khảo phản ánh của báo chí trong quá trình tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nghiên cứu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo Quân đội Nhân dân

Trước đó, báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 17/6/2020, có bài viết "Môi trường kinh doanh của Việt Nam còn tồn tại nhiều rào cản đối với canh tranh khiến cho một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả vẫn còn hiện hữu...", trong đó nêu: World Bank nhận định, môi trường kinh doanh của Việt Nam còn tồn tại nhiều rào cản đối với cạnh tranh khiến cho một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả và cần thúc đẩy thị trường; hiện đại hóa thể chế; rà soát các chính sách ưu đãi để cải thiện môi trường kinh doanh.

Về nội dung trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhật Minh