Chống dịch, chủ quan là chết

Chống dịch, chủ quan là chết
(GDVN) - Bốn ngày nay, tính từ ngày 8/4 đến 11/4/2020, lượng người và phương tiện cá nhân xuất hiện rầm rộ trở lại trên đường và các nơi công cộng.