Noel tươi tắn với bộ sưu tập Magni'd

08/12/2011 11:13 Theo Ngôi sao
Bộ sưu tập ''Màu của suy thoái'' là món quà của thời trang Magni'd gửi tặng đến phái đẹp. Trẻ trung và tươi tắn là những gì Magni'd muốn dành tặng cho Noel 2011.

Nguyên giá 940.000 đồng , giảm còn 820.000 đồng.

Nguyên giá 940.000 đồng , giảm còn 820.000 đồng.

Nguyên giá 940.000 đồng, giảm còn 820.000 đồng.

Nguyên giá 940.000 đồng, giảm còn 820.000 đồng.

Nguyên giá 850.000 đồng, giảm còn 760.000 đồng.

Nguyên giá 850.000 đồng, giảm còn 760.000 đồng.

Nguyên giá 890.000 đồng, giảm còn 790.000 đồng.

Nguyên giá 890.000 đồng, giảm còn 790.000 đồng.

Nguyên giá 860.000 đồng, giảm còn760.000 đồng.

Nguyên giá 860.000 đồng, giảm còn760.000 đồng.

Nguyên giá 940.000 đồng, giảm còn 840.000 đồng.

Nguyên giá 940.000 đồng, giảm còn 840.000 đồng.

Nguyên giá 460.000 đồng, giảm còn 380.000 đồng.

Nguyên giá 460.000 đồng, giảm còn 380.000 đồng.

Nguyên giá 460.000 đồng, giảm còn 370.000 đồng.

Nguyên giá 460.000 đồng, giảm còn 370.000 đồng.

Nguyên giá 860.000 đồng, giảm còn760.000 đồng.

Nguyên giá 860.000 đồng, giảm còn760.000 đồng.

Nguyên giá 1.600.000 đồng, giảm còn 1.200.000 đồng.

Nguyên giá 1.600.000 đồng, giảm còn 1.200.000 đồng.

Nguyên giá 860.000 đồng, giảm còn 770.000 đồng.

Nguyên giá 860.000 đồng, giảm còn 770.000 đồng.
Theo Ngôi sao