Nhiều cán bộ ở Thanh Hóa sẽ bị hủy quyết định bổ nhiệm "chưa trong sáng"

26/07/2018 15:09
HẢI MINH
(GDVN) - Thành phố Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, xin ý kiến xử lý các trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thiếu quy trình.

Cụ thể, khi điều động, bổ nhiệm, Ủy ban nhân dân thành phố chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định đối với các trường hợp cụ thể gồm: 

Bà Lê Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, nguyên là viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố); bà Nguyễn Thị Oanh – Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố; bà Lê Thị Thanh, Phó Trưởng phòng văn hóa – thông tin thành phố (nguyên là viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố).

Một số trường hợp khác, khi điều động, bổ nhiệm, Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (trường hợp ông Trần Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố (nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Hưng).

Bên cạnh đó, có hai trường hợp khi giới thiệu ứng cử chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên 5 năm gồm:

Ông Bùi Quang Trung – Phó Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố (nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thịnh, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Lê hùng – Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố (nguyên là Phó Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

Nhiều cán bộ ở Thanh Hóa sẽ bị hủy quyết định bổ nhiệm "chưa trong sáng"  ảnh 1
Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. Ảnh của Xuân Quang.

Ban Thường vụ Thành phố Thanh Hóa cũng nhận thấy thiếu sót trong những quyết bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thiếu quy trình, đồng thời báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến xử lý.

Cụ thể, đối với 4 người gồm bà Lê Thị Thanh, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Oanh và ông Trần Văn Xuân: Khi được điều động, bổ nhiệm chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao cho giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quy trình hủy quyết định bổ nhiệm và xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm mới khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Đối với ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bố trí sắp xếp để hai đồng chí này trở về vị trí cũ.

Nhiều cán bộ ở Thanh Hóa sẽ bị hủy quyết định bổ nhiệm "chưa trong sáng"  ảnh 2Thêm bằng chứng khẳng định cô Hà được “nâng đỡ không trong sáng”

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về những bất cập trong công tác cán bộ tại Thành phố Thanh Hóa dưới thời ông Đào Trọng Quy làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa (hiện nay ông Quy là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa).

Thời điểm còn đương chức, vị này đã ký hàng loạt quyết định tuyển dụng viên chức thành công chức không qua thi tuyển không tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng trái quy định này không được báo cáo Sở Nội Vụ cũng như sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy các trường hợp này đến nay vẫn bị “treo”.

Ngoài ra, xác minh của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có được cho thấy, từ tháng 6/2012 đến ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều trường hợp công chức lãnh đạo trong quá trình làm quy trình bổ nhiệm đã thiếu bước tuyển dụng...

Cũng liên quan tới trách nhiệm quản lý của ông Đào Trọng Quy, các tài liệu có được cho thấy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa đã từng bị đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo (chúng tôi sẽ đề cập rõ trong bài viết sau).

HẢI MINH