Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc

19/01/2021 14:25
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò quyết định trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”. Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/1/2021 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 1
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò quyết định trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ảnh: Tùng Dương.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn như: Triển lãm ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các khu trưng bày chuyên đề “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”; Khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam...

Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đặc biệt, Triển lãm trưng bày hình ảnh 12 kỳ Đại hội Đảng và 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên bức tranh tổng thể về quá trình lãnh đạo, bảo vệ và xây dựng đất nước của Đảng ta trong suốt 91 năm qua.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 2
Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân đến xem và nghiên cứu. Ảnh: Tùng Dương.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Những hiện vật lịch sử quý giá trưng bày tại triển lãm:

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 3
Nhiều hiện vật quý được trưng bày tại triển lãm lần này. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 4

Đôi dép cao su của đồng chí Bùi Đức Tuệ - Cựu TNXP Đội 34 C293, đ/c Tuệ đã dùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đặc biệt trong đợt chiến dịch Điên Biên Phủ. Ảnh: Tùng Dương.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 5
Rất nhiều hình ảnh trong thời kỳ đổi mới cũng được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 6
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 7
Những bức ảnh tư liệu quý đánh dấu một thời kỳ cách mạng. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 8
Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Tùng Dương,
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 9
Nhiều nội dung phong phú hấp dẫn thể hiện qua ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 10
Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 11
Góc trưng bày nhưng tư liệu quý về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 12
Triển lãm có nhiều tư liệu lịch sử quý, trong đó có cuốn sách tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 13
Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 14
Các khu trưng bày chuyên đề “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 15

Bộ bàn ghế gỗ được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam sử dụng trong cuộc họp quyết định chủ trương chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 9/1953. Ảnh: Tùng Dương.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 16
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 17
Nhiều trang thiết bị hiện đại về quốc phòng cũng được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 18
Góc trưng bày hiện vật, tư liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 19
Tấm Infographic về Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 20
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 21
Đồ dùng sinh hoạt như bát, đũa, cặp lồng... của lực lượng Thanh niên xung phong thời chống Pháp được làm bằng tre. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 22
Nhiều bút tích, tư liệu quý của Đảng được trưng bày. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 23

Đồ dùng của bà Lê Thị Thu Hạnh – Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Thừa Thiên Huế. Đây là chiến lợi phẩm bà đã dùng trong những năm tháng phục vụ chiến trường Bình Trị Thiên, từ năm 1966 – 1975. Ảnh: Tùng Dương.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 24
Góc trưng bày những lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam tại cuộc triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 25
Những tập sách quý về sự phát triển lớn mạnh của Đảng cũng được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 26
Rất nhiều tầng lớp nhân dân đã đến xem triển lãm

“Đảng ta thật là vĩ đại”. Ảnh: Tùng Dương.

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc ảnh 27
Khu trưng bày gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương