Những "hiệp sỹ nước sạch" miền Trung

Những "hiệp sỹ nước sạch" miền Trung
(GDVN) - "Hiệp sỹ nước sạch" là một dự án phi lợi nhuận do các bạn trẻ trên địa bàn Đà Nẵng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc sử dụng nước.