Petrovietnam ký chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam

25/08/2022 17:06
Doãn Nhàn
GDVN- Ngày 25/8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Mục tiêu việc hợp tác giữa hai bên nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo hỗ trợ nhau cùng phát triển, tạo mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ ký chương trình phối hợp. Ảnh: PVN

Toàn cảnh Lễ ký chương trình phối hợp. Ảnh: PVN

Trong đó, một số nội dung chính hai bên cùng phối hợp là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan về người cao tuổi và hoạt động dầu khí, chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội Người cao tuổi Việt Nam tham gia phản biện, định hướng dư luận xã hội và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các mặt hoạt động về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trên các ấn phẩm của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội tuyên truyền, vận động toàn thể hội viên, người cao tuổi và người thân tham gia bảo vệ, gìn giữ an toàn và bảo vệ môi trường cho các công trình dầu khí tại các địa phương.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ Hội Người cao tuổi thực hiện các nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về người cao tuổi Việt Nam, tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, các sự kiện, hội thảo về người cao tuổi Việt Nam. Hội Người cao tuổi Việt Nam hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong công tác chăm lo, thực hiện chế độ chính sách cho người cao tuổi là cán bộ hưu trí của Tập đoàn và các đơn vị tại các địa phương có tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp và có hoạt động dầu khí;...

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam và Petrovietnam tại buổi lễ. Ảnh: PVN

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam và Petrovietnam tại buổi lễ. Ảnh: PVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam mong rằng hai bên sẽ cùng phối hợp thật hiệu quả, nêu cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các chương trình đã đề ra ngay sau lễ ký kết.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kỳ vọng chương trình hợp tác giữa Tập đoàn với Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ mở ra một bước phát triển mới, tiếng nói, sự đồng hành, ủng hộ của Hội sẽ góp phần quan trọng để Tập đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Một số hình ảnh tại Lễ ký chương trình phối hợp:

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo tại Tập đoàn. Ảnh: PVN

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo tại Tập đoàn. Ảnh: PVN

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PVN

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PVN

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PVN

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PVN

Lãnh đạo Tập đoàn trao tặng ảnh lưu niệm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: PVN

Lãnh đạo Tập đoàn trao tặng ảnh lưu niệm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: PVN

Doãn Nhàn