Đảng viên thế nào sẽ bị thanh lọc?

Đảng viên thế nào sẽ bị thanh lọc?
(GDVN) - Nhiệm kỳ qua, Đảng đã khai trừ vị từng là Ủy viên bộ chính trị (ông Đinh La Thăng), Phó Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc tin việc sàng lọc nhất định sẽ được làm mạnh.