La Linea - Vẽ tranh trên Youtube

26/08/2011 14:36
Video kể về những hành động của một hình vẽ bằng bút chì. Điều thú vị là chính bạn là người quyết định xem sẽ vẽ gì trong từng tình huống khác nhau.