Ngọc Trân - Hoa khôi Quốc Học Huế xinh xắn, năng động

27/10/2011 10:47
Với Ngọc Trân Đối học tập là quan trọng nhất. Trân tham gia các sân chơi là để giúp mình hoàn thiện hơn những khuyết điểm của mình.