Teen hóa trang độc đáo dịp Trung Thu

12/09/2011 13:39
Chúng mình cùng xem dân tình hóa trang Trung Thu như thế nào nhé!
Nguyên một bộ kính, mũi, lưỡi giả nhé!
Tôn Ngộ Không, tèn ten...
Teen girl kéo nhau mua đồ hóa trang.
Cậu bạn này hóa trang kinh dị quá đi thôi!
Biến thành người nhện...
Mặt nạ hóa trang đủ kiểu dáng, màu sắc luôn nhé.