Phụ nữ và những hành động khó hiểu

06/07/2012 17:54
Chị em có những kiểu tạo dáng siêu hài hước, làm người nhìn cũng phải bật cười.
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 1
Ấy... Em này đang làm gì thế này
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 2
Photocopy cái gì đây!
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 3
Đúng là phụ nữ, Khúc nào ra khúc đấy, tạo dáng cực đẹp
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 4
Phút sơ ý khi ra đường.
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 5
Bạn gái họ nhà "gấu"
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 6
Dám thách thức với chị à!
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 7
Tranh thủ...lợi dụng?
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 8
Thật thư thái và thoải mái
Phụ nữ và những hành động khó hiểu ảnh 9
Khỏe quá thể!