PVEP có đóng góp quan trọng ra sao với Tập đoàn Dầu khí?

28/06/2018 15:30
Quế Chi
(GDVN) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP trong năm 2018 là tái cơ cấu.

Ngay từ đầu năm, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các đơn vị thành viên đã tập trung tái cấu trúc, tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chi phí, cân đối đủ vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PVEP triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do cơ chế tài chính còn bất cập, nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tìm kiếm, thăm dò chưa bảo đảm, giá dầu chưa ổn định…

Nhận diện những khó khăn, thách thức đó, lãnh đạo PVEP đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), triển khai cụ thể, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi hoạt động.

6 tháng đầu năm 2018, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp lớn vào thành công chung của cả Tập đoàn.

Vận hành hệ thống xử lý Giàn khoan Mỏ Sư tử vàng
Vận hành hệ thống xử lý Giàn khoan Mỏ Sư tử vàng

Tổng sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,17 triệu tấn quy dầu (đạt 106% kế hoạch 6 tháng), trong đó khai thác dầu đạt 1,62 triệu tấn (đạt 105% kế hoạch 6 tháng); sản lượng khí bán là 558 triệu m3(đạt 109% kế hoạch 6 tháng).

PVEP đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12/5/2018 với lưu lượng tốt.

Các công tác tìm kiếm, thăm dò tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVEP là 18.294 tỉ đồng, đạt 135% kế hoạch 6 tháng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 4.935 tỉ đồng, đạt 147% kế hoạch 6 tháng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP và các đơn vị thành viên từ đầu năm luôn được bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào khiến dừng hoạt động.

Đặc biệt, an ninh, an toàn tại các dự án nước ngoài luôn được theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP trong năm 2018 là tái cơ cấu.

PVEP đã chủ động tái cơ cấu triệt để bộ máy tổng công ty, các đơn vị/chi nhánh và các dự án nhằm tinh giản tổ chức, tối ưu nguồn nhân lực, phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc và điều kiện triển khai các dự án, nâng cao hiệu suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động từng bộ phận.

Cùng với đó, lãnh đạo PVEP tiếp tục thúc đẩy phê duyệt Đề án tái cơ cấu PVEP giai đoạn 2017-2020 đã trình lên các cơ quan có thẩm quyền để có những định hướng triển khai tái cấu trúc một cách cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, PVEP tập trung tiết giảm đầu tư, tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chi phí; tối ưu chi phí giảm giá thành sản phẩm, cân đối đủ vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty.

PVEP tiếp tục thực thi những giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đầu tư và tài chính.

PVEP đã cùng Tập đoàn hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư/quản lý đầu tư cho các dự án dầu khí, cơ chế tài chính, nguồn vốn khả thi cho hoạt động thăm dò và khai thác.

Từ đầu năm, PVEP và các đơn vị thành viên đã tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Chủ động rà soát, tinh giản bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả; xây dựng phương án triển khai tái cấu trúc triệt để các đơn vị thành viên bảo đảm tối ưu nguồn lực, hiệu quả các dự án tìm kiếm thăm dò và các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ dự án trong năm 2018, đồng thời nhanh chóng ổn định việc làm, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên.

PVEP hướng tới nâng cao chất lượng nguồn lực, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ quan trọng của PVEP trong những tháng cuối năm 2018 là bảo đảm gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn quy dầu theo kế hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), dự kiến First Oil vào tháng 12-2018, Sư Tử Trắng Pha 2 Lô 15-1 cùng một số dự án khác.

PVEP phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng cũng như hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh hiện tại, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, PVEP sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng quan PVEP, kiến nghị lên Tập đoàn, các bộ, ngành liên quan để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện nay cho PVEP, trong đó có những đề xuất liên quan đến các cơ chế tài chính phù hợp về nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và một số cơ chế tài chính khác.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, PVEP sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Tập đoàn phê duyệt, định hướng triển khai công tác trong những năm tiếp theo.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của toàn PVEP là 18.294 tỉ đồng, đạt 135% kế hoạch 6 tháng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỉ đồng.

Nộp ngân sách Nhà nước 4.935 tỉ đồng, đạt 147% kế hoạch 6 tháng.

Quế Chi