PVN đã nộp ngân sách hơn 108 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng

06/12/2018 21:01
An Nhiên
(GDVN) - Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11,3% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,13 triệu tấn, vượt 6,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 97% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 11 tháng đạt 11,03 triệu tấn, vượt 6,9% so với kế hoạch 11 tháng; ở nước ngoài 11 tháng đạt 1,81 triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch 11 tháng).

Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,87 tỷ m3, vượt 18,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 9,26 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và bằng 96,4% kế hoạch năm.

Sản xuất điện tháng 11 đạt 1,54 tỷ kWh, tính chung 11 tháng đạt 18,99 tỷ kWh.

Sản xuất đạm tháng 11 đạt 97 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 1,477 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và 96,4% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 1,068 triệu tấn, vượt 7,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 8,53 triệu tấn, bằng 72,4% kế hoạch năm. 

Người lao động PVTEX. ảnh 1
Người lao động PVTEX.

Về chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542,344 nghìn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108,122 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Nhiều đơn vị về đích trước kế hoạch

Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó:

Có 03 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước):

+ BSR (doanh thu đạt 103,9 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 10,97 nghìn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm);

+ PVGas (doanh thu đạt 66,316 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 4,776 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm);

+ PVTrans (doanh thu đạt 7,051 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm).

Có 02 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất:

+ PVI (lợi nhuận trước thuế đạt 774,8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm);

+ PVCFC (lợi nhuận trước thuế đạt 919,3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm).

Người lao động Vietsovpetro tháo cần khoan. ảnh 2
Người lao động Vietsovpetro tháo cần khoan.

Đánh giá chung:

Trong tháng 11/2018, cơ bản các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 2 - 8,7% kế hoạch tháng.

Tính chung 11 tháng năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 3,3%- 18% kế hoạch 11 tháng đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 11 tháng đầu năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, vượt 46,5% kế hoạch năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16,8% kế hoạch 11 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhờ vào sự nỗ lực của cán bộ người lao động toàn ngành và giá dầu trung bình 11 tháng cao hơn mức kế hoạch, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 11 tháng đề ra.

Các hoạt động nổi bật trong tháng 10:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng vị trí dẫn đầu khối doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức.

Bộ Công Thương tổ chức Lễ bàn giao các Tập đoàn, Tổng Công ty do Bộ Công Thương làm đại diện chủ Sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành sắp xếp, tái cơ cấu bộ máy điều hành. Hoàn thành hợp nhất cơ quan chuyên trách của Đảng với Ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng.

PVN, PV GAS và POT phối hợp tổ chức ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng Biên bản Ghi nhớ về việc cung cấp khí từ cụm mỏ Tuna, Indonesia cho thị trường Việt Nam.

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ được nâng gần gấp đôi công suất sản xuất sợi DTY lên khoảng 400 tấn sợi/tháng.

Công ty Cổ phần Xơ sợi tổng hợp An Sơn và Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) ra mắt sản phẩm sợi AnPoly hoàn toàn mới. Sản phẩm này sau khi ra mắt đã được bao tiêu ngay bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Long.

Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đã cùng Tổng thầu EPC là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Tập đoàn Doosan đã lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

An Nhiên