PVN luôn có chính sách ưu tiên đảm bảo việc làm cho lao động nữ

25/11/2019 19:00
Trúc Diệp
(GDVN) - Trong công tác xây dựng các chế độ chính sách, Tập đoàn có những chính sách ưu tiên đảm bảo việc làm cho lao động nữ

Ngày 25/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 nhằm tổng kết công tác hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Trần Văn Thuật; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Về phía PVN có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc PVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ PVN; đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ PVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, đại diện lãnh đạo Công đoàn các đơn vị cùng các cán bộ phụ trách công tác nữ công tại đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Chương trình hành động về bình đẳng giới của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn đã được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Chương trình hành động về bình đẳng giới và Nghị quyết 782-NQ/TV ngày 23/11/2009 của Đảng ủy Tập đoàn về “Tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PVN phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PVN phát biểu tại hội nghị.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với đặc thù là ngành kinh tế công nghiệp, mang đậm tính kỹ thuật, tỉ lệ nữ ít (chiếm khoảng 23,68%), nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo tập đoàn và đơn vị, các nữ cán bộ, nhân viên, người lao động dầu khí không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sáng tạo và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nhiều đồng chí cán bộ nữ đã và đang tham gia nhiều vị trí, trọng trách trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành công đoàn, Ban lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng/Ban.

Tính đến hết tháng 11/2019, tổng số nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn: 13,154 người/55,534 người lao động, tỷ lệ 23,68%. Trình độ: trên 50% đại học trở lên. Trong đó có 2 đồng chí đứng đầu tổ chức chính trị xã hội là Công đoàn và Đoàn thanh niên, 3 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Chỉ tính riêng tại cơ quan Tập đoàn, tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức lãnh đạo Phòng/Ban là 62/204 người, chiếm 30,4%. Đây là những con số rất ý nghĩa đối với ngành kinh tế kỹ thuật công nghiệp.

Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ PVN ngày càng đi vào thực chất và chiều sâu. Tính đến nay, 90% các đơn vị đủ điều kiện đều đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và hoạt động đều tay. Những đơn vị có số nữ ít thì phân công đại diện lãnh đạo chuyên môn và công đoàn đảm nhiệm công tác này. Đây là điều kiện qua trọng để triển khai đồng bộ và có chất lượng công tác này trong toàn Tập đoàn.

Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn (tại Quyết định số 1201-QĐ/DKVN ngày 05/3/2019). Ngay sau khi được kiện toàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ PVN đã nhanh chóng triển khai công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho các đồng chí thành viên của Ban, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động, bảo đảm đưa các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn đi vào nề nếp.

Công đoàn các cấp và các đơn vị thành viên Tập đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát động các chương trình, tháng hành động phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn được công đoàn các cấp và các đơn vị thành viên Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, thực hiện lồng ghép dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú qua các đợt tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày gia đình Việt Nam...

Trong công tác xây dựng các chế độ chính sách, Tập đoàn có những chính sách ưu tiên đảm bảo việc làm cho lao động nữ; bố trí công việc cho nữ lao động đảm bảo phù hợp với chuyên môn, thể lực và thể trạng theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. Đảm bảo công bằng trong việc trả lương giữa lao động nam và nữ khi có cùng trình độ, năng lực.

Không ngừng quan tâm đến việc thực hiện các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám thêm 1 lần chuyên khoa cho nữ cán bộ, nhân viên, người lao động.

Nhiều đơn vị đã đưa vào Thoả ước lao động tập thể những nội dung, chính sách có lợi hơn cho lao động nữ so với luật định: chế độ trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau, nghỉ dưỡng, hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp… Các “Quỹ Tương trợ Dầu khí”, “Quỹ Vì phụ nữ khó khăn” đã góp phần tích cực cho việc chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ phụ nữ khó khăn trong Tập đoàn.

Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, Đảng ủy- Ban lãnh đạo và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tập đoàn xác định rõ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là mục tiêu ưu tiên. Ban đã tham mưu cho lãnh đạo tập đoàn trong công tác xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ nữ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nữ Tập đoàn. Nhiều cán bộ nữ được tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị cao cấp, an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên là nữ được Đảng ủy chú trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Trần Văn Thuật đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ PVN trong năm 2019, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của cả Tập đoàn.

Trong thời gian tới, PVN cùng các đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác nữ công, bình đẳng giới, phát động nhiều phong trao thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ . Bên cạnh đó, có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc PVN - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ PVN biểu dương những nỗ lực, sự cố gắng trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ của tập đoàn và các đơn vị đạt được trong năm qua.

Tính đến hết tháng 10/2019, Tập đoàn đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu và nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra, trong đó có đóng góp không nhỏ từ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tập đoàn, từ các chính sách, chương trình hành động, đến các phong trào, hoạt động thiết thực đã tạo động lực mạnh mẽ để người lao động dầu khí nói chung và các nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong mọi cương vị, lĩnh vực công tác, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình, đóng góp vào thành công chung của tập đoàn.

Trúc Diệp