Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012

24/04/2012 07:54
Trịnh Tuân (Theo mil)
(GDVN) - Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2012, tại khu vực 3 tỉnh Noord-Brabant, Limburg và Gelderland của Hà Lan, lực lượng Không – Lục quân nước này đã tổ chức cuộc diễn tập mang tên Falcon Prepare. Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc diễn tập.
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 1
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 2
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 3
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 4
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 5
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 6
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 7
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 8
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 9
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 10
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 11
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 12
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 13
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 14
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 15
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 16
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 17
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 18
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 19
Quân đội Hà Lan diễn tập Falcon Prepare 2012 ảnh 20

Trịnh Tuân (Theo mil)