Quy trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

19/10/2019 07:02
Đỗ Thơm
(GDVN) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng ngày 25/11, Thủ tướng sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thông tin về chương trình Kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp khai mạc vào ngày 21/10 và kéo dài 28 ngày. Dự kiến, Kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 27/11.

Ngoài nội dung chính là công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng ngày 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tiếp đó, chiều ngày 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quochoi.vn

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm các nhân sự trên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau đó, người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Tiếp đến, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu. Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu  kín.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm các nhân sự nêu trên.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đỗ Thơm