Rà soát, báo cáo Thủ tướng về phản ánh báo động dư nguồn cung xi măng

24/11/2018 09:05
Nhật Minh
(GDVN) - Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng ngày 5/11/2018 có đăng bài "Báo động dư nguồn cung xi măng".

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Xây dựng và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Minh