Rùng rợn màn rắn nuốt chửng rắn kinh dị

08/12/2012 10:26
Thạch Mộc
(GDVN) - Một con rắn dài màu đen đã nuốt chửng một con rắn khác có kích thước tương đương chỉ trong nháy mắt.
Rắn lớn nuốt rắn bé
Rắn lớn nuốt rắn bé
Rắn lớn nuốt rắn bé
Rắn lớn nuốt rắn bé
Rắn lớn nuốt rắn bé
Rắn lớn nuốt rắn bé
Con rắn khoang tội nghiệp bị nuốt chửng
Con rắn khoang tội nghiệp bị nuốt chửng
Nhiệm vụ đã hoàn thành
Nhiệm vụ đã hoàn thành
Nhiệm vụ đã hoàn thành
Nhiệm vụ đã hoàn thành
Thạch Mộc