Kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai giá

Kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai giá
GDVN- Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng- Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7/2020.