Sẽ có tỉnh không còn Sở Giáo dục

Sẽ có tỉnh không còn Sở Giáo dục
(GDVN) - Đó là quy định mới trong dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đang chuẩn bị đưa ra lấy ý kiến.

6 thương vụ sáp nhập có giá trị khổng lồ nhất năm 2012

6 thương vụ sáp nhập có giá trị khổng lồ nhất năm 2012
Năm 2012, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nợ vẫn đang đe dọa các nước châu Âu, kinh tế toàn cầu với những bước tiến chậm chạp, song việc sáp nhập của các công ty đa quốc gia vẫn rất "nóng". Dưới đây là những thương vụ sáp nhập có giá trị khổng lồ trong năm 2012: