Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân

16/05/2020 06:09
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt trong việc xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh.

Bác đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều chỉ dạy sâu sắc, có giá trị rất lớn cả về lý luận và thực tiễn.

Tư tưởng của Bác và 6 lời dạy quý báu của Người đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là ngọn đuốc soi đường để các thế hệ Công an nhân dân học tập, rèn luyện và hành động, lập nên những chiến công to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô, ngày 1 Tết Quý Mão 1963. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 2
Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 Công an vũ trang bảo vệ, Xuân Quý Mão năm 1963. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 3
Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, ngày 12/10/1966, tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 4
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ (1/1/1962). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 5
Bác Hồ đến thăm cán bộ, chiến sĩ một đơn vị Cảnh sát nhân dân khu Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 1 Tết Quý Mão 1963. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 6
Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Xuân Quý Mão 1963). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 7
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô, ngày 14/2/1961. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 8
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội đồng Chính phủ về việc đổi tên Thứ bộ Công an thành Bộ Công an, từ 27- 29/8/1953, tại chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 9
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ Cảnh vệ trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 10
Các chiến sĩ Cảnh vệ luôn theo sát, bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ trên đường đi công tác (Việt Bắc, 1951). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 11
Bác Hồ đến thăm cán bộ lớp Trung cấp Công an ở chiến khu Việt Bắc, năm 1950. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 12
Bác Hồ cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luyện tập võ ở Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 13
Bác Hồ cùng các chiến sĩ cảnh vệ trên đường đi công tác ở Định Hóa (Thái Nguyên) năm 1947. Ảnh: Tư liệu/ TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 14
Lực lượng Cảnh vệ bảo vệ Bác Hồ tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/ TTXVN phát
Sáu điều Bác dạy mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng Công an nhân dân ảnh 15
Lực lượng Liêm phóng và Cảnh sát tự vệ bảo vệ Bác Hồ và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh tại lễ Tuyên ngôn Độc lập ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Theo TTXVN