Xem một trận đấu võ Tarung Derajat

23/11/2011 17:02 Anh Thy
(GDVN) - Không hiểu tại sao vẫn có những khán giả đến xem một trận đấu bạo lực thế này và còn say sưa cổ vũ.
Anh Thy