SHB phối hợp với Kho bạc Nhà nước tiến hành thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng

19/11/2020 09:22
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- SHB chính thức khởi động Dự án thu Ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/11/2020, tại Kho bạc Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Khởi động Dự án thu Ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trên địa bàn thành phố.

Sau 4 tháng được Kho bạc Nhà nước tin tưởng lựa chọn hợp tác, SHB đã nhanh chóng triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước trên các địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc triển khai quyết liệt tại lần lượt các địa bàn lớn trên cả nước là hành động cụ thể hóa cam kết hoàn thiện mạng lưới phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa SHB và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn toàn quốc, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính, góp phần từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển toàn diện.

SHB phối hợp với Kho bạc Nhà nước tiến hành thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng ảnh 1

Việc triển khai quyết liệt tại lần lượt các địa bàn lớn trên cả nước là hành động cụ thể hóa cam kết hoàn thiện mạng lưới phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa SHB và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn toàn quốc, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính

Tháng 6/2020, SHB vinh dự được lựa chọn là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên hợp tác với Kho bạc Nhà nước trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử, góp phần số hóa nền kinh tế, thúc đẩy cải cách hành chính.

Sau 4 tháng, SHB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên đã nhanh chóng triển khai và cụ thể hóa cam kết bằng việc triển khai thí điểm dịch vụ phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước tại Kho Bạc Nhà Nước Quận Ba Đình, Kho Bạc Nhà Nước thành phố Hà Nội, Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Quảng Ninh và Kho Bạc Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời gian triển khai thí điểm, đến thời điểm hiện tại, việc phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với SHB đã được Kho bạc Nhà nước đánh giá thí điểm và đồng ý triển khai mở rộng trên toàn hệ thống Kho Bạc Nhà nước, bao gồm Kho Bạc Nhà nước Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện trên các địa bàn mà SHB có Chi nhánh.

Tiếp tục lộ trình hiện thực hóa cam kết bằng những dự án triển khai quyết liệt, SHB chính thức khởi động Dự án thu Ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

SHB phối hợp với Kho bạc Nhà nước tiến hành thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng ảnh 2

Đại diện Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng và SHB chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi động Dự án thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử trên địa bàn thành phố

Với vai trò trung tâm kinh tế vùng Duyên Hải Trung Bộ, thành phố phát triển năng động của cả nước, việc triển khai thu ngân sách nhà nước thông qua thanh toán điện tử sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, gia tăng giá trị và thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB khẳng định: “Trên cơ sở đã triển khai tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm, tiếp tục phát huy nguồn lực của mình, SHB sẽ tiến tới hoàn thiện mạng lưới phối hợp thu ngân sách nhà nước trên toàn quốc.

Với sự tin tưởng, tín nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, Kho bạc Nhà nước khi hợp tác với SHB trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thanh toán và thu Ngân sách Nhà nước, SHB cam kết việc thực hiện thanh toán được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường.”

SHB phối hợp với Kho bạc Nhà nước tiến hành thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng ảnh 3

Bà Ngô Thu HàPhó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB khẳng định việc thực hiện thanh toán sẽ được SHB triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình, an toàn và chính xác.

SHB sẽ tiếp tục nhanh chóng hoàn thiện lộ trình phối hợp thu ngân sách nhà nước trên cả nước, cùng với Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ để đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán điện tử.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của SHB trong quá trình phối hợp với các đơn vị hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và minh bạch, hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước.

Cùng với nhiều dự án chuyển đổi số và lộ trình hiện đại hóa ngân hàng trong tương lai, SHB đang ngày càng khẳng định tầm vóc, uy tín của một ngân hàng thương mại cổ phần top đầu.

Sự chuyển mình ngày một rõ rệt của SHB với mong muốn không ngừng gia tăng lợi ích, mang lại giải pháp phù hợp phục vụ khách hàng nói riêng và thúc đẩy nền kinh tế nói chung.

Thu Giang